Dělá vám vaše práce v životě skutečnou radost? Jaký je váš sen a opravdový talent?

Tisíce lidí si neustále klade otázky, zdali to, co dělají, je pro ně spravné, co když je jejich smyslem života zcela něco jiného a tak podobně. Pokud jste jedním z těchto lidí, možná je čas dát si přestávku a popřemýšlet, kdo skutečně jste a jakým směrem se váš život ubírá. Abychom vám trochu napomohli, sestavili jsme průvodce krok za krokem, který vám ukáže, v čem se nachází váš opravdový talent.

Připomeňte si všechny vaše sny

Vzpomeňte si na všechny vaše sny, které jste během života měli – od dětství až po dospělost a zapište si je.

Oddělte od sebe „mít“ a „být“

Nyní svůj seznam snů rozdělte na dvě kategorie:

Mít – sny, které vyžadují, abyste získali něco, co nemáte právě teď.

Být – sny, které vyžadují, abyste v životě přijali novou roli, s těmi budete nadále pracovat.

Co ve vás vyvolalo tuto reakci?

Vybavujete si situaci, kdy jste někoho pozorovali a cítili vzrušení z toho, co dělá? Chtěli jste být na jeho místě? Pokud ano, zapište si to.

Co jste rádi dělali?

Poznamenejte si nějaké aktivity nebo záliby, které jste v minulosti vykonávali a užívali si je. Co se vám líbilo v době děství nebo dospívání? Co vám dělá radost nyní?

Zbavte se toho, co nepotřebujete

Znovu se podívejte na to, co jste dosud sepsali na papír. Přemýšlejte o každém z vašich snů a zjistěte, které ve vás ještě stále vyvolávají tu největší emoční reakci a pocit vzrušení. Představte si, co byste v tomto okamžiku dělali, kdybyste se ocitli v roli, která ve vás vyvolává nejsilnější pocity. Jak se cítíte teď? Vyhodnoťte sílu svých reakcí pro každý bod na seznamu na stupnici od 1 do 10.

Vymažte ty nejnižší

Nyní přejděte k těm snům, kterým jste dali nejnižší body a škrtněte je. Jedná se o ty, kterých se klidně můžete vzdát, je totiž zřejmé, že pro vás už tolik neznamenají jako kdysi.

Spojte je dohromady

Nyní vám zbyly skutečné sny, které přetrvávají po celý váš život. Znovu se na ně podívejte a zeptejte se sami sebe, které z nich můžete společně seskupit. Které se dají vzájemně propojit nebo jsou si podobné?

Pojmenujte si každou skupinu

Prohlédněte si sestavené skupiny a každou z nich si pojmenujte. Každý název by měl něco říct o vašich vrozených talentech, které vedly k řadě propojených snů.

Hledejte spojení mezi skupinami

Už se blížíme ke konci. Zapište si názvy skupin do seznamu a přemýšlejte o tom, jak existence jedné skupiny podporuje existenci jiné. Ukáže se vám spojení mezi nimi.

Najděte si místo pro svůj talent

Zapište si všechny možnosti pro realizaci vašich snů ve skutečném životě. O které oblasti profesionálního nebo osobního života je řeč? Mají vaše sny a talenty vliv na více než jen jednu činnost nebo povolání? Čím více myšlenek vás přepadá, tím lépe.

Definujte účel svého života

Když máte svůj seznam potenciálních možností pro splnění vašich snů a realizaci vašeho talentu hotový, zhodnoťte každý scénář na stupnici od 1 do 10. Nyní by mělo být už jasné, jakým konkrétním směrem byste se měli začít ubírat, abyste dosáhli toho, co vás skutečně zajímá a dělá šťastnými.

Zdroj: https://brightside.me/article/11-simple-steps-to-discover-your-talents-29355/

Facebook Komentáře